STELLA CAFE

STELLA CAFE Best Coffee In Town

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 3836 9220


Stella Cafe 

119 Bùi Viện
Quận 1Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
16:00 - 20:00
Thứ Ba
16:00 - 20:00
Thứ Tư
16:00 - 20:00
Thứ Năm
16:00 - 20:00
Thứ Sáu
16:00 - 20:00
Thứ Bảy
16:00 - 20:00
Chủ Nhật
16:00 - 20:00